Jak piszemy Jawa? Pisownia jawa (motocykl marki Jawa) tej -wie, tę -wę, z -wą; tych jaw, tym -wom.
Wyraz Jawa co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Jawa

Jak piszemy JAWA: jawa (motocykl marki Jawa) tej -wie, tę -wę, z -wą; tych jaw, tym -wom.

Czym jest Jawa znaczenie w Pisownia i znaczenie J .