Jak piszemy Iskiereczka? Pisownia iskierecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym.
Wyraz kiereczka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Iskiereczka

Jak piszemy ISKIERECZKA: iskierecz/ka tej -cz/ce, tę -cz/kę, z -cz/ką; tych -czek, tym -cz/kom.

Czym jest Iskiereczka znaczenie w Pisownia i znaczenie I .