Jak piszemy Introspekcja? Pisownia in/tro/spek/cja tej -cji, tę -cję, z -cją. Słownik Introspekcja.
Wyraz Introspekcja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Introspekcja

Jak piszemy INTROSPEKCJA: in/tro/spek/cja tej -cji, tę -cję, z -cją.

Czym jest Introspekcja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .