Jak piszemy Intronizacja? Pisownia in/troniza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Intronizacja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Intronizacja

Jak piszemy INTRONIZACJA: in/troniza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Intronizacja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .