Jak piszemy Interwencja? Pisownia in/ter/wen/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Interwencja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Interwencja

Jak piszemy INTERWENCJA: in/ter/wen/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Interwencja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .