Jak piszemy Interpretatorka? Pisownia in/ter/pretator/ka tej -r/ce, tę -r/kę, z -r/ką; tych -rek.
Wyraz Interpretatorka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Interpretatorka

Jak piszemy INTERPRETATORKA: in/ter/pretator/ka tej -r/ce, tę -r/kę, z -r/ką; tych -rek, tym -r/kom.

Czym jest Interpretatorka znaczenie w Pisownia i znaczenie I .