Jak piszemy Interferencja? Pisownia in/ter/feren/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym.
Wyraz Interferencja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Interferencja

Jak piszemy INTERFERENCJA: in/ter/feren/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Interferencja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .