Jak piszemy Interakcja? Pisownia in/ter/ak/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Interakcja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Interakcja

Jak piszemy INTERAKCJA: in/ter/ak/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Interakcja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .