Jak piszemy Intencja? Pisownia in/ten/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom. Słownik.
Wyraz Intencja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Intencja

Jak piszemy INTENCJA: in/ten/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Intencja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .