Jak piszemy Inteligencja? Pisownia in/teligen/cja tej -cji, tę -cję, z -cją. Słownik Inteligencja.
Wyraz Inteligencja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Inteligencja

Jak piszemy INTELIGENCJA: in/teligen/cja tej -cji, tę -cję, z -cją.

Czym jest Inteligencja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .