Jak piszemy Intelektualizacja? Pisownia in/telektualiza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją. Słownik.
Wyraz Intelektualizacja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Intelektualizacja

Jak piszemy INTELEKTUALIZACJA: in/telektualiza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją.

Czym jest Intelektualizacja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .