Jak piszemy Insurekcja? Pisownia in/surek/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Insurekcja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Insurekcja

Jak piszemy INSUREKCJA: in/surek/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom: insurekcja kościuszkowska.

Czym jest Insurekcja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .