Jak piszemy Instytucjonalizacja? Pisownia in/stytu/cjonaliza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją. Słownik.
Wyraz Instytucjonalizacja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Instytucjonalizacja

Jak piszemy INSTYTUCJONALIZACJA: in/stytu/cjonaliza/cja tej -cji, tę -cję, z -cją.

Czym jest Instytucjonalizacja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .