Jak piszemy Instytucja? Pisownia in/stytu/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Instytucja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Instytucja

Jak piszemy INSTYTUCJA: in/stytu/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Instytucja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .