Jak piszemy Instrumentariuszka? Pisownia in/strumentariusz/ka tej -sz/ce, tę -sz/kę, z -sz/ką; tych.
Wyraz Instrumentariuszka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Instrumentariuszka

Jak piszemy INSTRUMENTARIUSZKA: in/strumentariusz/ka tej -sz/ce, tę -sz/kę, z -sz/ką; tych -szek, tym -sz/kom.

Czym jest Instrumentariuszka znaczenie w Pisownia i znaczenie I .