Jak piszemy Instancja? Pisownia in/stan/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Instancja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Instancja

Jak piszemy INSTANCJA: in/stan/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Instancja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .