Jak piszemy Inspicjentka? Pisownia in/spi/cjent/ka tej -t/ce, tę -t/kę, z -t/ką; tych -tek, tym.
Wyraz Inspicjentka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Inspicjentka

Jak piszemy INSPICJENTKA: in/spi/cjent/ka tej -t/ce, tę -t/kę, z -t/ką; tych -tek, tym -t/kom.

Czym jest Inspicjentka znaczenie w Pisownia i znaczenie I .