Jak piszemy Inspekcja? Pisownia in/spek/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Inspekcja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Inspekcja

Jak piszemy INSPEKCJA: in/spek/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Inspekcja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .