Jak piszemy Innowacja? Pisownia in/nowa/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Innowacja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Innowacja

Jak piszemy INNOWACJA: in/nowa/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Innowacja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .