Jak piszemy Inicjatorka? Pisownia ini/cjator/ka tej -r/ce, tę -r/kę, z -r/ką; tych -rek, tym -rkom.
Wyraz Inicjatorka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Inicjatorka

Jak piszemy INICJATORKA: ini/cjator/ka tej -r/ce, tę -r/kę, z -r/ką; tych -rek, tym -rkom.

Czym jest Inicjatorka znaczenie w Pisownia i znaczenie I .