Jak piszemy Inicjator? Pisownia ini/cjator (człowiek) -ra, B = D, -rze; -rzy (a. -rowie), -rów.
Wyraz Inicjator co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Inicjator

Jak piszemy INICJATOR: ini/cjator (człowiek) -ra, B = D, -rze; -rzy (a. -rowie), -rów.

Czym jest Inicjator znaczenie w Pisownia i znaczenie I .