Jak piszemy Inicjator? Pisownia ini/cjator (bodziec) -ra, B = M, -rze; -ry, -rów. Słownik Inicjator.
Wyraz Inicjator co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Inicjator

Jak piszemy INICJATOR: ini/cjator (bodziec) -ra, B = M, -rze; -ry, -rów.

Czym jest Inicjator znaczenie w Pisownia i znaczenie I .