Jak piszemy Inicjacyjny? Pisownia ini/cjacyj/ny. Słownik Inicjacyjny co to znaczy.
Wyraz Inicjacyjny co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Inicjacyjny

Jak piszemy INICJACYJNY: ini/cjacyj/ny.

Czym jest Inicjacyjny znaczenie w Pisownia i znaczenie I .