Jak piszemy Inicjacja? Pisownia ini/cja/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.
Wyraz Inicjacja co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Inicjacja

Jak piszemy INICJACJA: ini/cja/cja tej -cji, tę -cję, z -cją; tych -cji, tym -cjom.

Czym jest Inicjacja znaczenie w Pisownia i znaczenie I .