Jak piszemy Bukaciarnia? Pisownia bukaciar/nia tej -ni, tę -nię, z -nią; tych -ni, tym -niom.
Wyraz Bukaciarnia co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Bukaciarnia

Jak piszemy BUKACIARNIA: bukaciar/nia tej -ni, tę -nię, z -nią; tych -ni, tym -niom.

Czym jest Bukaciarnia znaczenie w Pisownia i znaczenie B .