Jak piszemy Autopoprawka? Pisownia au/topo/praw/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym.
Wyraz Autopoprawka co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Autopoprawka

Jak piszemy AUTOPOPRAWKA: au/topo/praw/ka tej -w/ce, tę -w/kę, z -w/ką; tych -wek, tym -w/kom.

Czym jest Autopoprawka znaczenie w Pisownia i znaczenie A .