Definicja ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ. Czym jest samochodowego, przeznaczonego - jak wskazuje nazwa.
światła jazdy dziennej co to jest

Czy przydatne?

Definicja Światła do jazdy dziennej

Co znaczy ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ: Światła do jazdy dziennej – rodzaj oświetlenia samochodowego, przeznaczonego - jak wskazuje nazwa - do jazdy pośrodku dnia w państwach, gdzie taki wymóg został wprowadzony, a więc aktualnie niemal w całej Europie północnej i środkowej (zobacz kolekcja poniżej). W nie wszystkich jednak państwach do jazdy w dzień regulaminy nakazują korzystanie ze świateł mijania i tam szczególne światła do jazdy dziennej nie znajdują wykorzystania; w pozostałych wymienionych w tabeli dopuszcza się wykorzystywanie świateł mijania zamiast świateł do jazdy dziennej. W innych państwach w normalnych uwarunkowaniach (poza tunelami i przy normalnej przejrzystości powietrza) świateł włączać nie ma obowiązku (aczkolwiek nie to jest – prócz Grecji – zabronione). We Francji, Niemczech i Szwajcarii używanie świateł w dzień jest dla pojazdów samochodowych dwuśladowych nieobowiązkowe, lecz rekomendowane, w szczególności w ruchu pozamiejskim. Światła do jazdy w dzień mają moc od kilku do kilkunastu watów (w przeciwieństwie od świateł mijania, gdzie pojedyncza żarówka ma moc od 40 do 55 W). Obowiązujący w UE i wielu państwach poza nią Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (ECE) pozwala na montowanie takich świateł bez potrzeby ich współdziałania z tylnymi światłami pozycyjnymi (w przeciwieństwie od innych świateł samochodowych - drogowych, mijania, przeciwmgielnych, postojowych i przednich pozycyjnych). Do roku 2009 polskie regulaminy wymagały, aby w trakcie jazdy na światłach dziennych paliły się światła pozycyjne. Było to sprzeczne z prawodawstwem unijnym (Regulaminem nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ). Stan rzeczy zmieniło rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja tego roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 20 maja, które zmieniło obowiązujące regulaminy, dostosowując je do europejskich norm prawnych.regulaminy prawne w Polsce:Świateł dziennych można korzystać zamiast obowiązkowych świateł mijania w uwarunkowaniach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.Światła dzienne muszą być zainstalowane: - Symetrycznie względem osi pojazdu - Na równej wysokości - Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm - Odległość pomiędzy lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba iż szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość min. wynosi 40 cm - Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu albo być zamontowane dalej niż 40 cm od niegoPonadto min. powierzchnia świecenia lamp musi być ≥40cm², a w razie włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się wspólnie ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, iż włącza się także oświetlenie pozycyjne i tablicy rejestracyjnej.regulaminy prawne w Europie:regulaminy prawne są w tym zakresie w Europie niejednolite. Nie wszystkie państwa, jak na przykład Białoruś, Ogromna Brytania, Irlandia, Monako, Holandia, Turcja i Cypr, nie posiadają regulaminów prawnych na ten temat, inne nakładają na kierowców wymóg, jeszcze inne jedynie zalecają albo nawet zakazują używania świateł pośrodku dnia (na przykład Grecja). Po części istnieją różnice w zależności czy pojazd samochodowy jest jednośladowy (motocykle) czy wielośladowy (pozostałe, jest to raczej samochody). Inną ciekawostką prawną jest wymóg posiadania zapasowych żarówek w samochodzie (na przykład w Bośni, Chorwacji, Macedonii, Słowenii, Hiszpanii i Czechach).Przepis ECE-R87: - Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 800 kandeli. - Min. powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm² - Automatyczne włączanie świateł dziennych jednocześnie z rozruchem pojazdu. - Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi. - Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania (chociaż nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).wymóg świateł za dnia w Europie:wymóg całodobowego używania świateł dla pojazdów samochodowych dwuśladowych (stan w 2006) - Austria - Chorwacja - Czechy - Dania - Estonia - Finlandia - Islandia - Litwa od 1 listopada do 1 marca - Łotwa - Macedonia - Norwegia - Polska - Portugalia jedynie na drodze IP-5 (fragment E80) z Vilar Formoso do Aveiro - Rosja - Rumunia - Słowacja od 15 października do 15 marca - Słowenia - Szwecja - Węgry - WłochyObowiązek świateł dla pojazdów samochodowych jednośladowych (stan w 2006): - Belgia - Niemcy - Francja - Chorwacja - Litwa - Luksemburg - Macedonia - Polska - Portugalia - Rosja - Słowacja - Szwajcaria - Hiszpania - Czechy

Czym jest Światła do jazdy dziennej znaczenie w Słownik motoryzacja S .