Definicja SONDA LAMBDA. Czym jest umieszczony w układzie wydechowym benzynowego silnika spalinowego.
sonda lambda co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sonda lambda

Co znaczy SONDA LAMBDA: Sonda lambda - czujnik mierzący zawartość tlenu w spalinach, umieszczony w układzie wydechowym benzynowego silnika spalinowego. Pozwala to na dokładne dozowanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Sondy są używane w silnikach benzynowych od 1979 roku, coraz większa liczba samochodów ma więcej niż jedną Sondę Lambda, umieszczane są one przed i za katalizatorem. Od roku 1992 by sprostać wymogom prawnym dotyczącym ograniczenia emisji spalin sondy stały się standardowym elementem samochodów.Na świecie jest 4 głównych producentów Sond Lambda: - NGK - Bosch - Denso - DelphiSonda lambda montowana w układzie wydechowym pojazdu ma za zadanie mierzyć poziom tlenu w spalinach, który odzwierciedla efektywność spalania mieszanki paliwowej w cylindrach. Sygnał z sondy lambda trafia w dalszym ciągu do sterownika silnika, który na tej podstawie klasyfikuje skład mieszanki. Warunkiem poprawnej pracy sondy jest rozgrzanie jej do odpowiedniej temp..Szczegółowa budowa i zasada działania:Działanie sondy lambda opiera się na prawie sformułowanym poprzez Prof. Walthera Nernsta (równanie Nernsta). Sonda lambda a więc ogniwo galwaniczne zbudowane z materiału ceramicznego – dwutlenku cyrkonu, na którym napylone są po obu jego stronach cienkie warstwy platyny zostało przygotowane pod koniec lat 60 XX wieku w Robert Bosch GmbH poprzez Dr Güntera Baumana. Sondę umieszcza się w układzie wydechowym, tak, iż jedna strona urządzenia styka się z gorącymi gazami spalinowymi, osiągającymi w tym miejscu około 300 °C, a druga strona styka się z zimnym powietrzem z otoczenia. Spiek ceramiczny dwutlenku cyrkonu w temp. ponad 300°C staje się swoistym elektrolitem zdolnym do przewodnictwa jonowego. W celu utrzymania odpowiedniej temp., nie wszystkie sondy mają grzałkę. Warstwy platyny na jego powierzchni pełnią rolę elektrod, nie mniej jednak ich potencjał elektryczny jest funkcją stężenia tlenu w gazach, z którymi się stykają. Przy dużej różnicy stężenia tlenu po obu stronach ogniwa generuje ono siłę elektromotoryczną dochodzącą do 1 V.Napięcie generowane poprzez ogniwo jest przekazywane do modułu sterującego składem mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku. Moduł ten dostosowuje na bieżąco skład mieszanki, tak by w ustalonych uwarunkowaniach obciążenia silnika, rodzaju paliwa i warunków atmosferycznych zapewnić jak najdoskonalszą pracę silnika i zmniejszyć do minimum emisję tlenku węgla

Czym jest Sonda lambda znaczenie w Słownik motoryzacja S .