Definicja ROZRZĄD DESMODROMICZNY. Czym jest robotą zaworów silnika stosuje się krzywki otwierające.
rozrząd desmodromiczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rozrząd desmodromiczny

Co znaczy ROZRZĄD DESMODROMICZNY: Rozrząd desmodromiczny - to rozrząd, gdzie do sterowania robotą zaworów silnika stosuje się krzywki otwierające i zamykające zawory. W układzie tym nie stosuje się sprężyn zaworowych do zamykania zaworów. Działanie:Zadaniem układu rozrządu silnika jest sterowanie zaworami dostarczającymi powietrze i/albo mieszankę do cylindra i pozwalającymi na opróżenienie go ze spalin. Napopularniejsze układy wykorzystują krzywki otwierające zawory i sprężyny, które zamykają zawór i utrzymują go w tej pozycji.z racji na własną bezwładność sprężyny zaworów przy sporych prędkościach obrotowych silnika mogą nie domykać zaworów co prowadzi do niekorzystnych zjawisk począwszy od spadku efektywności pracy silnika (utrata energi spalania mieszkanki w nieszczlenej komorze spalania) aż do możliwości kolizji zaworu z tłokiem. Wykorzystanie krzywek zarówno do otwierania jak i zamykania zaworu w rozrządzie desmodromicznym eliminuje takie zjawiska. Eliminuje także utraty energi potrzebnej do ugięcia sprężyn zaworowych.wykorzystania:Układ desmodromiczny rzadko użytkowany jest w silnikach seryjnych. Typowe silniki spalinowe nie osiągają w codziennej ekslpoatacji prędkości obrotowych, przy których występowałyby niekorzystne zjawiska wynikające z użycia sprężyn zaworowych. Dodatkowo zjawiska takie eliminowane są poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod obliczeniowych i materiałów do konstrukcji systemów rozrządu.Rozrząd desmodromiczny dla swoich zalet użytkowany jest normalnie w silnikach wyczynowych. Na szerszą skalę rozrząd desmodromiczny stosuje w motocyklach spółka Ducati.Nazwa "desmodromiczny" pochodzi od złożenia dwóch słów grckich: desmós - wiązadło, więź i dromos - bieg, bieżnia i w machanice użytkowane jest kiedy do poruszania przedmiotów systemu wykozystywane są osobne układy dla każdego kierunku.foto: Gede - wikipedia CC SA

Czym jest Rozrząd desmodromiczny znaczenie w Słownik motoryzacja R .