Definicja MAGNETYZER. Czym jest urządzenie mające wg producentów, dystrybutorów i entuzjastów.
magnetyzer co to jest

Czy przydatne?

Definicja Magnetyzer

Co znaczy MAGNETYZER: Magnetyzer albo aktywator magnetyczny – kontrowersyjne urządzenie mające wg producentów, dystrybutorów i entuzjastów zapewnić lepsze spalanie paliwa, a tym samym przyrost mocy silnika samochodowego, pomniejszenie zużycia paliwa i redukcję toksyczności spalin. Zasada działania:Aktywator magnetyczny jest urządzeniem generującym pole magnetyczne w przewodach doprowadzających paliwo do silnika spalinowego.ważnym wyznacznikiem mającym wpływ na sprawność silnika spalinowego jest jakość procesu spalania. W idealnym procesie całe paliwo zawarte w mieszance paliwowo-powietrznej ulega spaleniu zupełnemu, dostarczając max. liczba energii cieplnej i generując spaliny o minimalnej toksyczności. W rzeczywistych procesach pewna część związków zawartych w paliwie ulega procesowi spalania niezupełnego, co obniża sprawność procesu spalania i skutkuje pojawienie się w spalinach szkodliwych związków chemicznych (raczej tlenek węgla).Poprawa relacji ilości paliwa ulegającego spaleniu zupełnemu spowoduje przyrost wydajności silnika i obniżenie toksyczności spalin.Istnieje teoria mówiąca, iż paliwo poddane działaniu pola magnetycznego łatwiej miesza się z powietrzem, tworząc mieszankę paliwowo-powietrzną ulegającą spaleniu zupełnemu w większym stopniu. Nie jest znany system, dzięki któremu stałe pole magnetyczne mogłoby w jakikolwiek sposób oddziaływać na materiały nieferromagnetyczne poprzez krótkotrwały kontakt.Badania naukowe:Istnieją badania naukowe potwierdzające wpływ pola magnetycznego na rozpylenie paliwa w układach zasilania silników. Badania wykonane w ramach grantów KBN poprzez Instytut Lotnictwa wykazały pozytywny wpływ pola magnetycznego o wartości indukcji ponad 1-1.2 T na rozpylanie paliwa i przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Stwierdzono wpływ położenia źródła pola magnetycznego na rozpylenie (idealne wyniki uzyskano wówczas gdy źródło pola magnetycznego znajdowało się bezpośrednio przy gaźniku albo wtryskiwaczu), nie stwierdzono związku z czasem i prędkością przepływu paliwa poprzez pole magnetyczne. W trakcie badań paliwo poddawano działaniu pola magnetycznego którego źródłem były elektromagnesy.Badania (wykonane w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Szczecińskiej) potwierdzają pomniejszenie zużycia paliwa, wzrostu mocy i momentu obrotowego. Badania na silnikach wysokoprężnych przeprowadził dr inżynier Grzegorz Szyjka. Uzyskano pomniejszenie spalania paliwa do 10%, powiększenie mocy silnika do 10%.wykorzystanie we współczesnych silnikach:Współczesne silniki spalinowe, zaopatrzone są w elektronicznie sterowane układy wtrysku paliwa posiadające szereg czujników pomagających kontrolować mechanizm spalania mieszanki. W tych silnikach spalaniu zupełnemu ulega powyżej 99% masy dostarczonego paliwa. Pod względem sprawności procesu spalania nowoczesne silniki są więc bliskie ideałowi.wykorzystywanie w tych silnikach dodatkowych urządzeń mogących poprawić jakość spalania mieszanki, nie ma możliwości przynieść znacznych rezultatów gdyż liczba paliwa spalana w procesie niezupełnym jest znikoma.aktualnie obowiązujące normy emisji spalin ściśle regulują dozwoloną liczba produktów spalania niezupełnego i produkowanie urządzeń zaopatrzonych w silniki spalinowe gdzie jest większy udział spalania niezupełnego nie jest dozwolony.wykorzystania:aktualnie aktywatory magnetyczne paliwa nie są użytkowane w przemyśle, ani transporcie. Nie wliczając nowoczesnego taboru komunikacji miejskiej ZDiTM Szczecin (Autobusy Volvo - gdzie po badaniach magnetyzery pozostały ze względów ekonomicznych) i hut szkła (zasilanie gazem ziemnym).Kontrowersje:sporo kontrowersji budzą znajdujące się w masowej sprzedaży "magnetyzery", reklamowane jako urządzenia znacznie obniżające zużycie paliwa w silnikach spalinowych, i ograniczające toksyczność spalin. Materiały reklamowe mówią o: - 10-20% ograniczeniu zużycia paliwa - około 10% wzroście mocy silnika - znaczącym obniżeniu toksyczności spalinProdukty te sprzedawane są zwykle w zestawach składających się z magnetyzerów przydzielonych do umieszczenia na przewodach paliwowych, czasem także przewodach doprowadzających powietrze. Zbudowane są z magnesów neodymowych w formie opasek zakładanych na przewody paliwowe, albo w formie urządzeń przepływowych włączanych w instalację paliwową.w konsekwencji tego, iż we współczesnych, sprawnych technicznie silnikach spalanie paliwa dzieje się niemal kompletnie w procesie spalania zupełnego nie jest możliwe uzyskanie obiecywanych rezultatów nawet gdyby urządzenie wywołało najlepszy mechanizm spalania całości paliwa.Badania przeprowadzone na współcześnie wytwarzanych samochodach pokazują brak wpływu magnetyzerów na pracę silnika.ponadto wykorzystywanie popularnych "magnetyzerów" paliwa może przyczynić się do uszkodzenia mechanizmów zasilania silnika, szczególnie pomp wtryskowych bądź wtryskiwaczy; zanieczyszczenia metaliczne paliwa "wyłapywane" są poprzez pole magnetyczne magnetyzerów i gromadzą się wewnątrz przewodów paliwowych w miejscu montażu urządzenia. W chwili usunięcia magnetyzera zanieczyszczenia zostają uwolnione w dużej ilości mogąc wywołać awarię urządzeń zasilających silnik paliwem.Podsumowanie:Pomimo wielu badań które przeprowadzono na temat magnetycznej aktywacji paliw, technologia nie znalazła wykorzystania w przemyśle. Aktualnie żaden producent silników nie instaluje, ani nie rekomenduje stosowania takich urządzeń.także badania na temat zjawiska prowadzone są sporadycznie i na niewielką skalę.Prawdopodobną powodem takiego stanu rzeczy są obecne rozwiązania techniczne użytkowane w motoryzacji - metoda elektronicznego sterowania procesem spalania w silnikach spalinowych trafiła do masowego odbiorcy zanim opracowano skuteczne sposoby magnetycznej aktywacji paliw (efektywnych i uniwersalnych metod aktywacji magnetycznej nie opracowano do dzisiejszego dnia).Niestosowanie magnetyzerów nawet w środkach transportu o najwyższych przebiegach rocznych (taksówki, TIR-y, autobusy komunikacji publicznej [niezależnie od Szczecina gdzie część autobusów ma zamontowane magnetyzery], lokomotywy spalinowe, statki) świadczy o tym, iż magnetyzery nie zapewniają oszczędności paliwa co najmniej w stopniu zapewniającym zwrot wydatków zakupu i instalacji urządzenia

Czym jest Magnetyzer znaczenie w Słownik motoryzacja M .