Definicja IMDG. Czym jest International Maritime Dangerous Goods Code)– wydany poprzez IMO.
imdg co to jest

Czy przydatne?

Definicja Imdg

Co znaczy IMDG: Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych IMDG (ang International Maritime Dangerous Goods Code)– wydany poprzez IMO przewodnik bezpiecznego transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską. Jest realizacją regulaminów części A rozdziału VII Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (SOLAS). IMO dokonuje aktualizacji kodeksu co 2 lata. Kodeks ukazuje się w formie 3 tomów. - Tom pierwszy zawiera część wstępną i       * Podział ładunków niebezpiecznych na klasy       * Regulaminy regulujące konstrukcje pojemników i opakowań ładunków niebezpiecznych, ich oznaczania i opisywania       * Regulaminy regulujące przewóz na statkach (rozmieszczenie, oddzielenie, mocowanie i kontrole ładunku). - Tom drugi zawiera listę wszystkich niebezpiecznych towarów dopuszczonych do transportu drogą morską. Spis podaje numer substancji niebezpiecznej wg norm ONZ, poprawną nazwę substancji, klasę niebezpieczeństwa i wymogi dotyczące pakowania i transportu (odwołując się do wymogów opisanych w tomie pierwszym). - Bonus zawiera:       * lista procedur na wypadek pożaru albo rozsypu/rozlewu substancji niebezpiecznej.       * Poradnik pierwszej pomocy w razie osób narażonych na kontakt z substancja niebezpieczną (MFAG-Medical First Aid Guide).       * Procedury zgłaszania ładunków niebezpiecznych w systemach kontroli ruchu i zgłaszania wypadków z ładunkami niebezpiecznymi.       * Wytyczne w kwestii sztauowania materiałów niebezpiecznych wewnątrz kontenerów.       * Wytyczne w kwestii bezpiecznego użycia pestycydów na statkach.       * Regulaminy Międzynarodowego kodeksu bezpiecznego transportu wypalonego paliwa nuklearnego, plutonu i silnie radioaktywnych odpadów na statkach. (IFN Code)

Czym jest IMDG znaczenie w Słownik motoryzacja I .