Definicja GAŹNIK. Czym jest paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o.
gaźnik co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gaźnik

Co znaczy GAŹNIK: Gaźnik (karburator) – urządzenie wytwarzające mieszankę paliwowo-powietrzną o odpowiednim składzie w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym. W gaźniku następuje dozowanie paliwa, jego odparowanie i wymieszanie par paliwa z powietrzem, a w dalszym ciągu dostarczenie odpowiedniej ilości wytworzonej mieszanki przez kolektor dolotowy do cylindra. Gaźnik jest częścią układu zasilania silnika spalinowego. Historia:Gaźnik został wynaleziony i w 1886 roku opatentowany poprzez Karla Benza. Gaźniki były najpowszechniejszym metodą zasilania silników benzynowych aż do lat 80. XX wieku. Wyparte praktycznie kompletnie zostały z motoryzacji w latach 90. poprzez układy wtryskowe zapewniające dzięki sterowaniu komputerowemu dawkowanie paliwa zależne od obecnych parametrów pracy silnika co przekłada się na lepszą wydajność i oszczędność paliwa.Gaźniki są stosowane następnie do zasilania niewielkich silników w motorowerach, skuterach, kosiarkach. Samochody z silnikami wyposażonymi w gaźniki użytkowane są w nie wszystkich sportach motorowych (NASCAR).Zasada działania:Zasada działania gaźnika opiera się na praktycznym wykorzystaniu prawa Bernoulliego. Odpowiednio z nim w miejscu zwężenia kanału, którym przepływa poprzez gaźnik powietrze (zwężka Venturiego) powstaje różnica ciśnień (paradoks hydrodynamiczny), która skutkuje zasysanie paliwa dostarczanego poprzez dyszę.fundamentalne urządzenia pomocnicze użytkowane w celu poprawy działania gaźnika to: - urządzenia dozujące wspomagające tworzenie mieszanki - urządzenie biegu jałowego - urządzenie rozruchowe - urządzenie kompensacyjne - urządzenie wzbogacające - pompka przyspieszająca - zawór hamowania silnikiem - przedmioty elektryczne i elektronicznePodstawowym, powszechnie użytkowanym elementem konstrukcji gaźnika wspomagającym tworzenie się mieszanki paliwowo-powietrznej jeszcze przed jej dostarczeniem do rozpylacza jest studzienka z rurką emulsyjną. Paliwo przedostając się kanałem z komory pływakowej poprzez kluczową dyszę paliwa przechodzi poprzez studzienkę, gdzie miesza się na pewien czas z powietrzem dostającym się poprzez otwory w rurce emulsyjnej.Urządzenie biegu jałowego pozwala na wzbogacenie mieszanki w chwili kiedy przepustnica znajduje się w położeniu spoczynkowym. W trakcie biegu jałowego silnika, kiedy kierowca nie naciska na pedał przyspieszenia przepustnica jest prawie kompletnie zamknięta. Pozostaje tylko niewielka szczelina dla przepływu dawki mieszanki pozwalającej utrzymać obroty silnika na poziomie 800-900 obr/min. Szybkość przepływu powietrza jest na tyle mała, iż z rozpylacza znajdującego się w gardzieli nie jest podawana wystarczająca liczba paliwa i mieszanka jest zbyt uboga. Kanalik, którego ujście znajduje się w przelocie gaźnika, tuż przy brzegu zamkniętej przepustnicy, pozwala na wzbogacenie mieszanki. W położeniu spoczynkowym przepustnicy powietrze płynie z największą prędkością koło jej brzegów co skutkuje zasysanie paliwa z kanalika urządzenia biegu jałowego. W chwili kiedy przepustnica zacznie się otwierać szybkość powietrza spadnie obok przepustnicy (powiększy się przekrój kanału powietrznego w tym miejscu) a wzrośnie obok gardzieli. Dlatego paliwo przestanie wypływać z kanalika wzbogacającego mieszanką a pracować zacznie kluczowa dysza w zwężce.Urządzenie rozruchowe nazywane kolokwialnie “ssaniem” skutkuje wzbogacenie mieszanki w chwili rozruchu zimnego silnika. Rozrusznik obracająca wał korbowy silnika z prędkością około 100 obr/min co jest prędkością nie umożliwiającą wytworzenie adekwatnie silnego strumienia powietrza w gaźniku do zassania wystarczającej ilości paliwa. Dodatkowo paliwo skrapla się na zimnych ściankach kolektora ssącego. Do wzbogacenia mieszanki użytkowany jest tak zwany Zasysacz albo dodatkowy kanał z zaworem (gaźnik rozruchowy).Działanie zasysacza jest identyczne jak działanie przepustnicy. Jest on wbudowany na wlocie powietrza do gaźnika, przed gardzielą. Jego przymknięcie powiększa znacznie podciśnienie w dolocie co skutkuje przyrost ilości paliwa wydobywającego się z dyszy. Sterowanie zasysaczem dzieje się ręcznie z kabiny kierowcy albo zastosowany może być układ automatycznie przymykający dodatkową przepustnicę zależnie od temp. silnika (sprężyna z bimetalu). Użytkowane są rozwiązania pośrednie, gdzie uruchomienia zasysa cza dzieje się ręcznie a za jego stopniowe zwalnianie odpowiedzialny jest układ reagujący na temperaturę silnika.Drugim popularnym rozwiązaniem urządzenia rozruchowego jest dodatkowy kanał biegnący z komory pływakowej z zaworem sterowanym podobnie jak przy zasysaczu ręcznie bądź automatycznie. Uruchomienie urządzenia skutkuje otwarcie dodatkowego kanału, którym paliwo dostarczane jest do przelotu gaźnika.Urządzenie wzbogacające ma zapewnić wzbogacanie mieszanki przy większych obciążeniach silnika. Podaczas normalnej jazdy z niewielkim obciązeniem silnika gaźnik zapewnia w miarę ubogą mieszankę w celu poprawy ekonomii użytkownia pojazdu. Podaczas powiększenia obciążenia do gaźnika podawane muszą być większe ilości paliwa. Zadanie to spełaniać może w najprostszym przypadku sterowany mechanicznie albo podciśnieniowo zawór, który otwiera się przy kompletnie otwartej przepustnicy i pozawala na dopływ dodatkowej dawki paliwa.Pompka przyspieszająca ma za zadanie podać do przelotu gaźnika dodatkową liczba paliwa w trakcie gwałtownego naciśnięcia pedału przyspieszenia. W chwili szybkiego otwarcia przepustnicy mieszanka poprzez krótką chwile jest zubażana w konsekwencji bezwładności przepływu paliwa. Dlatego spory przyrost prędkości powietrza w gardzieli nie skutkuje równie szybkiego wzrostu ilości zasysanego paliwa i skutkuje zdławienie silnika w reakcji na "dadanie gazu". Pompka przyspieszająca ma zapobiec takiej sytuacji wstrzykując odpowiednią dawkę paliwa i wzbogacając mieszankę.Typowe rozwiązanie pompki przyspieszającej to studzienka wypełniona paliwem, gdzie porusza się tłoczek połączony mechanicznie z przepustnicą. Rozmiar tłoczka jest tak dobrana by przy powolnych ruchach przepustnicy paliwo swobodnie przepływało poprzez przestrzeń między tłoczkiem a ściankami studzienki. Przy gwałtownym otwarciu przepustnicy błyskawiczny ruch tłoczka skutkuje wypchnięcie paliwa ze studzienki i jego rozpylenie w przelocie gaźnika.Drugim metodą realizacji wzbogacania mieszanki w trakcie gwałtownego otwarcia przepsutnicy jest pompka z membraną poruszaną przy szybkich zmianach podciśnienia w dolocie.Urządzenie kompensacyjne ma za zadanie utrzymać stały skład mieszanki przy zmianach obciążenia i prędkości obrotowej silnika. Najprostszym urządzeniem kompensacyjnym jest powietrzna dysza hamująca. Jeśli w gaźniku zastosowano studzienkę z rurką emulsyjną dopływ powietrza ustalany jest właśnie poprzez dyszę powietrzną. Przyrost podciśnienia w układzie dolotowym prowadzi do zasysania coraz większej ilości powietrza przez otworki w rurce emulsyjnej a co za tym idzie zubożenie mieszanki dostarczanej do rozpylacza w gardzieli gaźnika. Inne rozwiązania opierają się na przesłanianiu otworu dyszy paliwa zaworem iglicowym sterowanym przez mechaniczne albo podciśnieniowo zależnie od stopnia otwarcia przepustnicy. Użytkowane są także dodatkowe zawory powietrza w gaźniku otwierające się przy powiększonym podciśnieniu, ruchome przedmioty w gardzieli zmieniające pole przekroju zwężki gaźnika, albo dodatkowe rozpylacze kompensacyjne.Zawór hamowania silnikiem (ZHS) współpracuje z urzadzeniem biegu jałowego. Układ ZHS sterowany jest podciśnieniem panującym w przelocie gaźnika. Dostępny układ złożona jest z membrany, po której jednej stronie panuje Ciśnienie atmosferyczne, a druga strona połączona jest z przelotem gaźnika. Przy zamkniętej przepustnicy urządzenie biegu jałowego zapewnia dostarczanie do cylindrów mieszanki w ilości wystarczającej do utrzymania wolnych obrotów silnika. Zawór ZHS jest otwarty gdyż podciśnienie panujące w przelocie gaźnika jest zbyt małe by ugiąć membranę zaworu. W razie kiedy prowadzący pojazdem hamuje silnikiem, a więc kiedy w trakcie jazdy samochodem przy włączonym biegu zamyka przepustnicę gaźnika, podciśnienie przekracza znacząco podciśnienie panujące w przelocie w trakcie pracy na biegu jałowym. ZHS skutkuje przymknięcie układu biegu jałowego. Gdy obroty silnika zmaleją do obrotów biegu jałowego rożnica podciśnienia i ciśnienia atmosferycznego maleje do wartości, przy ktrej membrana ZHS ponownie otwiera układ biegu jałowego pozwalający utrzymać wolne obroty silnika.przedmioty elektryczne i elektorniczne jakie użytkowane w gaźnikach mogą ograniczać się do prostych przedmiotów jak elektrozawory mogą także być to zaawansowane układy sterujące robotą gaźnika w zależności od sygnałów docierających z różnych czujników. Najprostszym elementem elektrycznym stosowanaym w gaźnikach jest elektromagnetyczny zawór zamykający dyszę wolnych obrotów po wyłączeniu zapłonu. Zapobiega on powstawaniu samozapłonów. W gaźnikach gdzie występuje spora liczba przedmiotów sterujących mówi się o gaźnikach elektronicznych. Mogą one być zaopatrzone w elektryczne siłowniki uchylenia przepustnicy, siłowniki przepustnicy rozruchowej, czujnik położenia przepustnicy. Do sterowania używane są segnały z szeregu czujników jak czujnik prędkości obrotowej, położenia wału, podciśnienia, tremperatury, składu spalin (sonda lambda).Typowe rozwiązania konstrukcyjne:Podział konstrukcji wg kierunku przepływu powietrza: - bocznossące – przepływ powietrza dzieje się poprzez poziomo ułożony przelot gaźnika. Taki układ spotykany jest w silnikach motocyklowych albo w samochodowych sportowych gaźnikach wieloprzelotowych >> File:Egli-Honda 750 03.JPG >> File:Ferrari engine.jpg - górnossące – konstrukcja współpracująca przeważnie z - silnikami dolnozaworowymi. Powietrze przepływa w takim gaźniku poprzez pionowy przelot od dołu. Krople rozpylonego paliwa porywane są ku górze poprzez powietrze. Takie rozwiązanie ma fundamentalną wadę jaką jest wypadanie większych kropli paliwa ze strumienia powietrza i ich osiadanie na ściankach dolotu co skutkuje zubożenie mieszanki przy niższych prędkościach obrotowych silnika. Stąd silniki z gaźnikiem górnossącym pracują zadowalająco tylko w przy większych przepływach powietrza. Gaźnik taki ma jedną ważną zaletę jaką jest brak możliwości zalania silnika paliwem w trakcie rozruchu. Pewnym utrudnieniem konstrukcyjnym było także niskie usytuowanie wlotu powietrza do gaźnika co zwiększało sposobność zanieczyszczenia go. Wspólnie z wypieraniem konstrukcji dolnozaworowych poprzez nowocześniejsze rozwiązania zaniechano także stosowania gaźników górno ssących. >> File:1931 Ford Schemat A roadster engine.JPG - dolnossace – (opadowy) to w najwyższym stopniu rozpowszechniony gaźnik. Poprzez pionowo usytuowany przelot gaźnika powietrze porusza się z góry w dół. Gaźnik umieszczony jest ponad kolektora ssącego (ponad głowicy silnika). Paliwo wydostające się z dyszy opada później w stronę wlotu do cylindra nawet przy małej prędkości powietrza w dolocie co umożliwia pomiędzy innymi wykorzystywanie większych średnic przelotów. Wadą takiej konstrukcji jest sposobność zalania silnika paliwem w trakcie rozruchu albo przy niesprawnym działaniu zaworu i/albo pływaka w komorze pływakowej.prócz konstrukcji gaźnika gdzie występuje jeden kanał powietrzny ze zwężką (zwężkami) i przepustnicą w celu poprawy charakterystyki pracy gaźnika użytkowane są dodatkowe przeloty. Najpopularniejsza konstrukcja zawiera dwa przeloty w jednym korpusie gaźnika. Przepustnica drugiego otwierana jest przy większych obciążeniach silnika i sterowana może być mechanicznie albo podciśnieniowo.Stosuje się także konstrukcje gdzie w jednym korpusie grupuje się 2 (albo więcej) przeloty stanowiące niezależne kanały powietrzne do zasilania różnych cylindrów (jeden przelot – jeden cylinder) a wspólne są tylko urządzenia sterowania i komora pływakowa.Najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym w produkcji gaźników jest znal – stop cynku z aluminium.foto: Willdre - wikipedia CC SA

Czym jest Gaźnik znaczenie w Słownik motoryzacja G .