Definicja FILTR CZĄSTEK STAŁYCH. Czym jest particulate filter albo FAP od fr. filtre à particules.
filtr cząstek stałych co to jest

Czy przydatne?

Definicja Filtr cząstek stałych

Co znaczy FILTR CZĄSTEK STAŁYCH: Filtr cząstek stałych (skrót DPF od z angielskiego: diesel particulate filter albo FAP od fr. filtre à particules) - filtr montowany w układach wydechowych silników wysokoprężnych, oczyszczający gazy spalinowe z cząstek sadzy. Użytkowane od 1980 roku a w silnikach samochodowych od 1996 roku. Ich wprowadzenie pozwoliło wyeliminować emisję czarnego dymu, charakterystycznego dla starszych pojazdów z silnikami Diesla. W celu eliminacji większej ilości cząstek stałych, jak także innych związków trujących, filtry cząstek stałych użytkowane są w połączeniu z innymi układami zmniejszającymi ich liczba, jest to katalizatorami oxicat, DeNOx albo ich kombinacją w formie katalizatorów czterofunkcyjnych. Odpowiednikiem może być układ CRT będący połączeniem katalizatora oxicat i filtra cząstek stałych.Zasada działania:Filtr ma postać przestrzennej struktury o bardzo dużej całkowitej powierzchni ścianek. Cząstki sadzy osiadają na porowatych ściankach albo włóknach, wykonanych z metalu, materiałów ceramicznych, albo specjalnego papieru (tylko w razie filtrów jednokrotnych). Wydajność poprawnie działającego filtra zawiera się w przedziale od 85% do 100%, co znaczy, iż do atmosfery przedostaje się nie więcej niż 15% pierwotnej zawartości zanieczyszczeń w fazie stałej.Regeneracja:Gromadzące się w filtrze cząstki sadzy wywołują jego stopniowe zapychanie i utratę wydajności. W części pojazdów stosuje się filtry jednokrotne, wymagające zamiany po zapełnieniu filtra. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest samooczyszczanie filtra opierające na katalitycznym spalaniu sadzy po osiągnięciu poprzez filtr adekwatnie wysokiej temp.. Mechanizm ten nosi nazwę regeneracji pasywnej.użytkowane są także czynne mechanizmy wypalania zgromadzonej w filtrze sadzy - np. okresowa zmiana trybu pracy silnika, w rezultacie czego emituje on powiększone ilości dwutlenku azotu, który przepływając poprzez filtr skutkuje utlenianie zgromadzonej sadzy. Jeszcze innym metodą aktywnej regeneracji filtra jest okresowe podgrzewanie go dodatkowym płomieniem wtryskiwanej do filtra mieszanki, w rezultacie czego sadza ulega spaleniu

Czym jest Filtr cząstek stałych znaczenie w Słownik motoryzacja F .