Definicja DDP (SPEDYCJA). Czym jest Delivered Duty Paid (to a named place of destination), które.
spedycja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Spedycja Ddp

Co znaczy DDP (SPEDYCJA): DDP (spedycja) DDP – skrót z angielskiego: ustalenia Delivered Duty Paid (to a named place of destination), które wyjaśnia się dosłownie "dostarczone, cło opłacone (do oznaczonego miejsca przeznaczenia)", znaczy formułę dostawy towaru, gdzie organizację i wydatki załadunku, transportu do nabywcy, ubezpieczenia i ewentualnych opłat celnych bierze na siebie sprzedający wspólnie z ryzykiem związanym z stratą albo uszkodzeniem towaru, który stawiany jest do dyspozycji kupującego pod określonym poprzez niego adresem dostawy. Po stronie nabywcy pozostaje z kolei wymóg rozładunku (i ryzyko, gdyby w trakcie rozładunku nastąpiło uszkodzenie albo zniszczenie) zakupionego towaru.Formuła ta jest różna od DDU Delivered Duty Unpaid (to a named place of destination) odpowiedzialnością i odpłatnością za formalności celne, które w razie DDU ponosi nabywca. Przy dostawach wewnątrz jednego obszaru celnego obie formuły są równoważne

Czym jest DDP (spedycja znaczenie w Słownik motoryzacja D .