Definicja zwierzęta stałocieplne. Co oznacza stałej wewnętrznej temp. ciała, na którą nie ma wpływu.
zwierzęta stałocieplne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zwierzęta Stałocieplne

Co to jest ZWIERZĘTA STAŁOCIEPLNE: zwierzęta stałocieplne, zwierzęta endotermiczne
zwierzęta o stałej wewnętrznej temp. ciała, na którą nie ma wpływu temp. otoczenia. Należą do nich ptaki i ssaki. Dobowe i sezonowe zmiany temp. ciała mogą się wahać w granicach \pm2°C. Stałość temp. ciała utrzymywana jest w rezultacie termoregulacji, jest to mechanizmów wewnątrz organizmu utrzymujących równowagę pomiędzy ciepłem wytworzonym a traconym. Źródłem ciepła jest pokarm i ciepło otoczenia. Zwierzę traci ciepło poprzez parowanie, wypromieniowanie powierzchniowe, oddychanie, wydalanie moczu i potu

Czym jest zwierzęta stałocieplne znaczenie w Słownik fizyka Z .