Definicja zoocenoza. Co oznacza dany region (przestrzeń) i wzajemnie oddziaływających na siebie.
zoocenoza co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zoocenoza

Co to jest ZOOCENOZA: zoocenoza
wielogatunkowy zespół zwierząt zamieszkujących dany region (przestrzeń) i wzajemnie oddziaływających na siebie. Jest składnikiem biocenozy, którą tworzą konsumenci. Skład zoocenozy zależy od czynników abiotycznych i potrzeb pokarmowych występujących w niej gatunków zwierząt. Żyjące zwierzęta oddziałują na własne otoczenie, jest to na rośliny, strukturę gleby, zawartość substancji organicznych i nieorganicznych. Zoocenoza stanowi istotne ogniwo w przepływie materii i energii

Czym jest zoocenoza znaczenie w Słownik fizyka Z .