Definicja zanieczyszczenie promieniotwórcze. Co oznacza środowiska substancji promieniotwórczych.
zanieczyszczenie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zanieczyszczenie Promieniotwórcze

Co to jest ZANIECZYSZCZENIE PROMIENIOTWÓRCZE: zanieczyszczenie promieniotwórcze
wprowadzenie do środowiska substancji promieniotwórczych. Źródłami zanieczyszczenia są wybuchy jądrowe, produkcja paliw jądrowych, odpady spalania paliw kopalnych. Substancje promieniotwórcze mogą wchodzić w cykle biochemiczne. Szczególnie groźny jest izotop stront-90 (90Sr), który łatwo wbudowuje się w biomasę roślin, a w dalszej kolejności kumuluje się w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego. W najwyższym stopniu wrażliwe na promieniowanie są zwierzęta, stanowiące ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego, gdyż kumulują w swoim organizmie największą dawkę substancji promieniotwórczej

Czym jest zanieczyszczenie promieniotwórcze znaczenie w Słownik fizyka Z .