Definicja zagęszczenie populacji. Co oznacza jednostkę powierzchni albo objętości zajmowanej.
zagęszczenie populacji co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zagęszczenie Populacji

Co to jest ZAGĘSZCZENIE POPULACJI: zagęszczenie populacji
liczba osobników przypadających na jednostkę powierzchni albo objętości zajmowanej poprzez ustaloną populację organizmów żywych. Zagęszczenie populacji zależy od następujących czynników środowiskowych: temp., wilgotności, dostępności pokarmu, śmiertelności, rozrodczości, migracji i metody oddziaływania gatunków sąsiadujących

Czym jest zagęszczenie populacji znaczenie w Słownik fizyka Z .