Definicja zadrzewianie śródpolne. Co oznacza tworzony poprzez człowieka w celu ograniczenia erozji.
zadrzewianie śródpolne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zadrzewianie Śródpolne

Co to jest ZADRZEWIANIE ŚRÓDPOLNE: zadrzewianie śródpolne
obiekt krajobrazu rolniczego tworzony poprzez człowieka w celu ograniczenia erozji gleby. Powstaje w rezultacie kolonizacji terenów poprzez drzewa i krzewy, poprzez sadzenie jedno- albo wielogatunkowych zadrzewień albo z reliktów naturalnej roślinności leśnej, zebranej w formie enklaw albo tworzone z roślin drzewiastych występujących w rejonie. Przewarzająca część gatunków roślin spotykanych w zadrzewieniach można spotkać w lesie albo na jego obrzeżu, na przykład drzewa (lipy, klony, dęby, topole, jesiony, wierzby, brzozy, graby, olchy, grusze pospolite, wiśnie, świerki, sosny), jak i krzewy (tarnina, głóg, trzmielina, bez czarny i koralowy, derenie, kalina, czeremcha) i rośliny zielne (zawilec gajowy, kulik pospolity, jasnota plamista, przytulia czepna, chmiel zwykły). Fauna zadrzewień złożona jest z gatunków należących do różnych środowisk, na przykład ptaki (sowa uszata, dzięcioł zielony, sikora modra, słowik szary, kuropatwa, sroka, pokrzewka cierniówka i inne), ssaki (orzesznica, ryjówka aksamitna, łasica łaska, jeż europejski, mysz zaroślowa, zając szarak, kuna domowa) i różne gatunki owadów

Czym jest zadrzewianie śródpolne znaczenie w Słownik fizyka Z .