Definicja sozologia. Co oznacza zagadnieniami ochrony środowiska i trwałością jego użytkowania.
sozologia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sozologia

Co to jest SOZOLOGIA: sozologia
dział ekologii stosowanej zajmujący się zagadnieniami ochrony środowiska i trwałością jego użytkowania. Bada powody i następstwa niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów ekologicznych będących konsekwencją rozwoju cywilizacji, a również szuka sposobów zapobiegania tym zmianom i łagodzenia ich skutków. Wykorzystuje do tego celu wiedzę nauk pokrewnych, takich jak rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i łowiectwo

Czym jest sozologia znaczenie w Słownik fizyka S .