Definicja roztwór. Co oznacza się roztwory prawdziwe i koloidalne. Roztwory prawdziwe zawierają.
roztwór co to jest

Czy przydatne?

Definicja Roztwór

Co to jest ROZTWÓR: roztwór
mieszanina dwóch albo więcej substancji. Rozróżnia się roztwory prawdziwe i koloidalne. Roztwory prawdziwe zawierają cząsteczki, których rozmiar odpowiada pojedynczym cząsteczkom chemicznym. Średnica cząstek rozproszonych ma rozmiar rzędu 1 m = 10-7 cm. Z kolei roztwory koloidalne zawierają cząsteczki substancji rozproszonej większe niż w roztworach prawdziwych, a mniejsze od cząstek tworzących zawiesinę, tzn. mniejsze od 0.1 =10-5 cm. Zawiesinę tworzą cząsteczki większe od 0.1 = 10-5 cm. Są widoczne pod dobrym mikroskopem i z czasem ulegają sedymentacji, jest to osadzają się na dnie naczynia pod wpływem siły ciężkości

Czym jest roztwór znaczenie w Słownik fizyka R .