Definicja równowaga biologiczna. Co oznacza charakteryzujący się tym, iż zachodzą bardzo wolne.
biologiczna równowaga co to jest

Czy przydatne?

Definicja Równowaga Biologiczna

Co to jest RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA: równowaga biologiczna
stacjonarny stan ekosystemu charakteryzujący się tym, iż zachodzą bardzo wolne zmiany ilościowe i jakościowe w składzie gatunkowym. Znaczy to, iż na ustalonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych poprzez składniki przyrody nieożywionej. Równowaga biologiczna wyraża się utrzymaniem liczby i liczebności poszczególnych gatunków na poziomie zapewniającym im dostępność pokarmową, miejsce schronienia i gniazdowania. Występujące w biocenozie systemy samoregulacyjne zapobiegają nadmiernemu rozmnażaniu się gatunków albo ich wyniszczeniu

Czym jest Biologiczna Równowaga znaczenie w Słownik fizyka R .