Definicja prawa ruchu Newtona. Co oznacza ruchu: I p. - zwane pierwszą zasadą dynamiki albo zasadą.
newtona ruchu prawa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Prawa Ruchu Newtona

Co to jest PRAWA RUCHU NEWTONA: prawa ruchu Newtona
prawa opisujące powody powstawania ruchu: I p. - zwane pierwszą zasadą dynamiki albo zasadą bezwładności - głosi, że ciało niepoddane działaniu żadnej siły lub poddane działaniu sił równoważących się, pozostaje w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym, II p. - zwane drugą zasadą dynamiki - stwierdza, iż przyspieszenie a uzyskane poprzez ciało jest wprost proporcjonalne do wypadkowej siły F, a odwrotnie proporcjonalnie do masy m (a = F/ m), III p. - zwane trzecią zasadą dynamiki albo zasadą akcji i reakcji - głosi, że jeżeli ciało pierwsze działa na ciało drugie daną siłą, to ciało drugie działa na ciało pierwsze z siłą tą samą co do wartości, ale przeciwnie skierowaną

Czym jest Newtona Ruchu Prawa znaczenie w Słownik fizyka P .