Definicja park krajobrazowy. Co oznacza wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi.
krajobrazowy park co to jest

Czy przydatne?

Definicja Park Krajobrazowy

Co to jest PARK KRAJOBRAZOWY: park krajobrazowy
region chroniony wyróżniający się wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi, którego celem jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie powyższych wartości. Jego utworzenie następuje na drodze rozporządzenia wojewody. Ochrona parku krajobrazowego bazuje na czuwaniu nad działalnością gospodarczą człowieka w zachowaniu nienaruszającą składników krajobrazu, na kontroli gospodarki leśnej, budownictwa i czystości wód. Aktualnie w Polsce są 82 parki o pow. 1565 tys. hektarów

Czym jest Krajobrazowy Park znaczenie w Słownik fizyka P .