Definicja ogniwo wodorowe. Co oznacza przemiana energii chemicznej w energię elektryczną w trakcie.
wodorowe ogniwo co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ogniwo Wodorowe

Co to jest OGNIWO WODOROWE: ogniwo wodorowe
urządzenie, gdzie następuje bezpośrednia przemiana energii chemicznej w energię elektryczną w trakcie reakcji łączenia wodoru z tlenem. To jest specyficzny typ ogniwa galwanicznego. Zbudowane jest z dwóch komór i z dwóch elektrod przegrodzonych membraną, która ma umiejętność przesuwania w jednym kierunku protonów (kationy wodoru).Elektrody wykonane sąz porowatego materiału pokrytego cienką warstwą platyny. Do anody doprowadza się w sposób ciągły wodór, a do katody tlen albo powietrze. Platynowe elektrody w temp. pokojowej wywołują rozpada cząsteczki wodoru na atomy i odbiór od nich elektronów. Mechanizmom elektrochemicznym towarzyszy przepływ elektronu od anody do katody. Zamknięcie obwodu dzieje się dzięki kationom wodoru, które są przenoszone poprzez membranę. W rezultacie elektrochemicznej reakcji wodoru i tlenu powstaje prąd elektryczny, woda i ciepło

Czym jest Wodorowe Ogniwo znaczenie w Słownik fizyka O .