Definicja ochrona środowiska. Co oznacza ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem.
ochrona środowka co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ochrona Środowiska

Co to jest OCHRONA ŚRODOWISKA: ochrona środowiska
dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem, na przykład ciekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin i tym podobne Mówiąc o ochronie środowiska rozumie się poprzez to podjęcie albo zaniechanie działań pozwalające na zachowanie bądź przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta wyraża się zwłaszcza w racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska odpowiednio z zasadą zrównoważonego rozwoju - przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i przywracaniu do stanu właściwego przedmiotów przyrodniczych. Wyżej wymienione problemy, powiązane z ochroną środowiska, klasyfikuje ustawa (p.z. 2) Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150). Jej art. 1 stanowi: "Ustawa ustala zasady ochrony środowiska i warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza:1) zasady ustalania: a) warunków ochrony zasobów środowiska, b) warunków wprowadzania substancji albo energii do środowiska, c) wydatków korzystania ze środowiska;1) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;1) udział społeczeństwa w postępowaniu w kwestii ochrony środowiska;1) wymagania organów administracji;1) odpowiedzialność i sankcje". Szczegółowe unormowania z zakresu ochrony środowiska są zawarte w następujących aktach prawnych: Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 r. (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220), Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001r. (Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019), Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89), Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89), Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 27), Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251), Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 14), Ustawa o autostradach płatnych z 27 października 1994 r. (Dz.U. Nr 127) i sporo innych - p.z. 2

Czym jest ochrona środowiska znaczenie w Słownik fizyka O .