Definicja ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Co oznacza najlepszego stanu środowiska.
ochrona przed polami co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ochrona Przed Polami Elektromagnetycznymi

Co to jest OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska poprzez zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Rozporządzenie MOŚZNiL z 11 sierpnia 1998 roku (Dz.U. 98.107.676 z 20 sierpnia 1998 r.) ustala dopuszczalne poziomy promieniowania, jakie mogą wystąpić w środowisku (p.z. 2). Podane są wartości graniczne natężeń pól elektrycznych (składowe elektryczne i magnetyczne) odnosząc się do pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz i od 0.1 do 300 MHz i wartości średnie gęstości strumienia energii pól elektromagnetycznych o częstotliwości ponad 300 MHz do 300 000 MHz. Na obszarach, otaczających źródła pól elektromagnetyczych, na których przekroczone są wartości średniej gęstości mocy mikrofalowej 0.1 W/m2 elektromagnetycznego promieniowania w dziedzinie częstotliwości 300-300 000 MHz, zakazane jest przebywanie ludności, niezależnie od osób zatrudnionych przy eksploatacji źródeł tych pól SAR. Składowa elektryczna promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m na obszarach zabudowy mieszkaniowej i na obszarach, na których zlokalizowane są szpitale, żłobki, przedszkola, internaty

Czym jest ochrona przed polami elektromagnetycznymi znaczenie w Słownik fizyka O .