Definicja ochrona powietrza. Co oznacza powietrza, zwłaszcza poprzez utrzymanie poziomów substancji.
powietrza ochrona co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ochrona Powietrza

Co to jest OCHRONA POWIETRZA: ochrona powietrza
zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza, zwłaszcza poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów albo przynajmniej na tych poziomach i zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu przynajmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Sprawy te wnikliwie klasyfikuje ustawa (p.z. 2) "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001r.) i rozporządzenia: Rozp. Ministra OŚZNiL z 28 kwietnia 1998 r. w kwestii dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających powietrze (Dz.U. Nr 55, poz. 355), Rozp. Ministra OŚZNiL z 3 września 1998 r. w kwestii metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza źródeł istniejących i projektowanych (Dz.U. 122), Rozp. Ministra OŚZNiL z 8 września 1998 r. w kwestii wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających w procesach technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. 121)

Czym jest Powietrza Ochrona znaczenie w Słownik fizyka O .