Definicja nisza ekologiczna. Co oznacza miejsce, światło, pokarm, niezbędnych do rozwoju.
nza ekologiczna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nisza Ekologiczna

Co to jest NISZA EKOLOGICZNA: nisza ekologiczna
całokształt czynników, na przykład miejsce, światło, pokarm, niezbędnych do rozwoju określonego gatunku (zwierząt albo roślin). Odznacza się nisze pokarmowe i siedliskowe. W niszy pokarmowej różne gatunki pełnią w ekosystemie różne funkcje, jednakże zajmują tę samą przestrzeń. Należą do innych poziomów pokarmowych, na przykład w jeziorze jedne gatunki ryb są drapieżnikami, a drugie żywią się roślinami. Nisza siedliskowa charakteryzuje się tym, iż różne gatunki należą do tego samego poziomu pokarmowego i pełnią tę samą funkcję w ekosystemie, z kolei zamieszkują różne siedliska, na przykład różne gatunki wijów. Zajęcie tej samej niszy poprzez dwa gatunki prowadzi do konkurencji pomiędzy nimi

Czym jest nisza ekologiczna znaczenie w Słownik fizyka N .