Definicja napięcie powierzchniowe. Co oznacza cząsteczkę znajdującą się na powierzchni cieczy i.
napięcie powierzchniowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Napięcie Powierzchniowe

Co to jest NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: napięcie powierzchniowe
siła wypadkowa działająca na cząsteczkę znajdującą się na powierzchni cieczy i zwrócona do wnętrza cieczy. Napięcie powierzchniowe powiązane jest z istnieniem międzycząsteczkowych sił przyciągania i równe jest sile przypadającej na jednostkę obwodu ograniczającego powierzchnię cieczy, o kierunku prostopadłym do powierzchni cieczy. Nazwa ta ustala zdarzenie i wielkości fizyczne charakteryzujące ciecz

Czym jest napięcie powierzchniowe znaczenie w Słownik fizyka N .